dimecres, 4 de novembre de 2015

Visita d'Obra

Dins dels estudis d'Enginyeria d'Edificació hi ha l'assignatura de seguiment d'obra impartida pels arquitectes Gerardo Wadel i Joan Artés. Originalment està pensada per fer el seguiment de dues o tres obres al llarg d'un curs lectiu, amb la periodicitat d'un matí a la setmana.

Aquest seguiment es reflecteix en una llibreta que has de lliurar a final de curs.

Per questions d'incompatibilitat horària, vaig demanar de fer l'exercici una obra que estava portant en aquell moment: La construcció de 32 habitatges, 2 locals comercials i aparcament soterrat al barri barceloní de Torre Baró.

Es tracta lògicament d'un exercici acadèmic, que es nudreix de les pròpies visites d'obra i la documentació el·laborada pels altres intervinents. Té un caire generalista, amb temes propis de les Direccions Facultatives i Constructora, però també recull temes de Seguretat i Salut i excepcionalment, en el meu treball s'inclou el seguiment económico- temporal propi del promotor.